Acupunctuur

Een van de bekendste onderdelen van TCM is acupunctuur, een techniek waarmee met naalden de energiestroom door het lichaam kan worden gecorrigeerd.

Organen

Binnen TCM onderscheidt men organen anders dan in de westerse medische wereld. Waar organen in het westen worden beoordeeld op hun functie(s) beschouwt TCM elk orgaan vanuit de relatie met de andere organen.

Elk orgaan heeft een of meer specifieke functies, die er samen voor zorgen dat het lichaam in gezondheid functioneert. Het principe van Yin en Yang leert ons onderscheid in vijf verschillende soorten energie. Elk daarvan is verantwoordelijk voor het functioneren van verschillende soorten weefsels en twee organen die bij elkaar horen.

Deze orgaanparen worden gevormd door een Yin-orgaan en een Yang-orgaan. Yin-organen zijn de vitale organen lever, hart, milt-pancreas, longen en nieren. Ze zijn werkelijk onmisbaar. Yang-organen worden gevoed door hun Yin-organen. Yang-organen hebben als taak dat ze substanties opvangen. De galblaas, de urineblaas, de maag en de dunne en de dikke darm zijn de Yang-organen. De Yang-organen zeer belangrijk, maar ze zijn niet onmisbaar.

In TCM onderscheidt men ook nog twee organen, die we in de westerse wereld niet als orgaan herkennen. Dit zijn het de beschermer van het hart (Yin-orgaan) en de drievoudige verwarmer (Yang-orgaan). Het pericardium (hartzakje) vormt een beschermende laag om het hart en wordt in TCM onder de naam "Beschermer van het Hart" als apart orgaan beschouwd. De aard van de drievoudige verwarmer is minder duidelijk. Het is geen tastbaar orgaan, maar het is een verbindende factor tussen verschillende andere organen.

De werking van acupunctuur

De energie van Qi loopt volgens een vast patroon door het lichaam om daarbij elke cel te voeden. Dit patroon is de meridiaan die, net als een cirkel, zonder begin is en zonder eind. De lijnen waar de energiestroom de buitenkant van het lichaam raakt vormen drie lange lussen over het hele lichaam. De denkbeeldige lijnen die de meridiaan over de buitenkant van het lichaam trekt noemen we ook weer meridianen.

De plaatsen waar de energiestroom de huid passeert kennen we als acupunctuurpunten. Op deze punten kan een acupunctuurnaald invloed uitoefenen op de stroom van energie, waardoor deze beter gaat stromen of juist wordt geblokkeerd.

Lichamelijke kwalen worden in TCM gezien als de gevolgen van een verstoring van de stromen lichaamsenergie Qi. Door de invloed van acupunctuurnaalden op de energiestroom kan men zulke verstoringen corrigeren.

model met meridianennaalden zijn er in verschillende lengtes

Acupunctuur en de klok

We weten dat het lichaam functioneert volgens dagpatronen. Vroeg in de ochtend reageert het lichaam op bepaalde zaken anders dan laat in de avond. In het oude China had men ontdekt dat dit dagpatroon ook invloed heeft op de verschillende behandelingen. Om deze reden lieten ze het tijdstip waarop ze hun patiënten lieten komen afhangen van de te behandelen kwaal. In de huidige westerse cultuur willen we niet een afspraak maken voor 6 uur in de ochtend. Omdat de juiste tijd voor een behandeling slechts beperkte invloed heeft op die behandeling, houden veel moderne acupuncturisten hiermee geen rekening.

De omstandigheden waarin iemand geboren wordt en de omgeving waarin hij opgroeit hebben invloed op zijn gestel. De Chinezen ontdekten dat bepaalde invloeden zich in een cyclus van 12 jaren herhalen. Volgens de Chinese kalender worden de 12 jaren binnen een cyclus op grond van hun kenmerken geassocieerd met een bepaald dier. Omdat deze invloed beperkt is, houden de meeste moderne acupuncturisten hier ook geen rekening mee.

Naar boven  |  Home  |  Disclaimer