Acupunctuur in het licht van de Bijbel

Onder deze titel schreven J.I. van Baaren en P.F. van der Schelde een als e-book verkrijgbare brochure, waarin zij hun visie op acupunctuur uiteenzetten.

Op de website van de Stichting Promise verscheen een vergelijkbare visie op acupunctuur onder de titel "Bijbelse en medische bezwaren tegen klassieke acupunctuur", geschreven door Gerard Feller.

Wie zoekt op de combinatie "acupunctuur bijbel" vindt nog tal van andere treffers met teksten die acupunctuur afwijzen op grond van christelijke levensprincipes. Daarbij hanteert men veel slecht opgebouwde argumenten (zie kader).

Waarover gaat het?

Deze artikelen volgen over het algemeen hetzelfde patroon. Vaak begint het met een goede (of minder goede) beschrijving van de geschiedenis van de traditionele Chinese geneeskunde. Vervolgens wordt betoogd waarom acupunctuur in strijd is met de christelijke levensvisie.

Zonder goede onderbouwing beweert men dat acupunctuur onlosmakelijk is verbonden met oude Chinese denkbeelden en het als occult af te wijzen Taoïsme. Vanuit die stellingname wijst men acupunctuur af met ondoorgrondelijke logica. Met kinderlijke redenaties en doorzichtige retoriek wordt moderne acupunctuur in verband gebracht met astrologie en de beoefenaren worden op een lijn gesteld met ongeschoolde hobbyisten.

De diagnostische methoden worden niet begrepen en daarom (vaak smalend) als onmogelijk afgeschilderd. De plaats van de Chinese filosofie in de moderne acupunctuur wordt niet begrepen. Men weet niets van het veelvuldig gebruik van metaforen om de essentie van iets over te brengen. In plaats daarvan worden begrippen als Yin en Yang letterlijk genomen om ze vervolgens als onbegrijpelijk of occult af te wijzen.

Geen van de schrijvers van deze teksten slaagt er in duidelijk te maken op welke goede gronden acupunctuur als onbijbels moet worden afgewezen. Toch is dat zonder uitzondering wel de conclusie die aan het eind wordt getrokken of in suggestieve bewoording aan de lezer wordt overgelaten.

Dat we iets niet kunnen verklaren, maakt het niet automatisch occult. In het christen zijn kun je ook niet alles uitleggen naar wetenschappelijke maatstaven. Is het christendom daarom occult? Wie hierop "Nee" zegt moet dan ook met iets beters komen om de oosterse geneeswijzen af te wijzen.

Christendom en wetenschap

Vraag niet aan een acupuncturist in westerse termen uit te leggen waarom een bepaalde behandeling werkt. Met onze westerse kennis van het menselijk lichaam kunnen we niet veel beginnen met het traditionele Chinese denkmodel. We zouden graag weten hoe of waarom het werkt en vroeg of laat zal dat ook wel duidelijk worden. Voorlopig moeten we het bij een groot aantal behandelingen doen met de wetenschap dat ze werken.

In veel schrijfsels tegen acupunctuur vanuit de christelijke context wordt het ontbreken van een wetenschappelijke basis bij de argumenten gevoegd. Hoe past het betrekken van de wetenschap bij deze discussie vanuit een christelijk perspectief? Willen we het christelijke geloof toetsen aan dezelfde wetenschappelijke maatstaven? Waarschijnlijk niet. Je kunt je geloof niet wetenschappelijk toetsen. Als dat al zou kunnen is het geloof verdwenen.

Is acupunctuur dan (onderdeel van) een geloof? Acupunctuur is in de loop van duizenden jaren ontwikkeld door het waarnemen van de effecten ervan. Door op te schrijven hoe het plaatsen van naalden leidde tot het verhelpen van klachten heeft men een schat aan gegevens over gevallen van oorzaak-gevolg-remedie vastgelegd. Dat vormt de wetenschappelijke basis onder acupunctuur. Het daardoor geen onderdeel is van een geloof in een hogere macht, maar het is slechts het gebruik van kennis over hoe men het lichaam kan helpen zichzelf te herstellen. In die vorm staat het als moderne acupunctuur in onze wereld.

Waar je als christen op kunt letten

Dat een acupuncturist je lichamelijke toestand beoordeelt en daarbij je tong bekijkt en je pols voelt past in de moderne Oosterse diagnosestelling. De acupuncturist zal je ook uitgebreid bevragen over je levenswijze. Dit levert over het algemeen voldoende informatie voor het stellen van een diagnose. Astrologie speelt in de moderne acupunctuur geen rol meer.

Laat je niet afschrikken door het gebruik van termen zoals, warmte en koude, wind en damp, stagnatie, een tekort of overschot, Yin en Yang en meridianen. Dit zijn metaforen voor een bepaalde toestand van je lichaam, waarmee de therapeut zich handvatten verschaft voor het aanpakken van specifieke klachten.

Afhankelijk van hoe complex je ziektebeeld is en afhankelijk van wat je lichaam aan zal kunnen gebruikt de acupuncturist veel of weinig naalden per behandeling. Als je wordt behandeld met naalden moet de therapeut bij elke naald kunnen uitleggen waarvoor die nodig is. Als deze dat niet kan is het tijd om een andere acupuncturist in de arm te nemen. Je bent in dit geval niet automatisch het slachtoffer van occultisme, maar het is veel waarschijnlijker dat je te maken hebt met een amateur.

Over het algemeen ben je niet met één consult van je klachten af. Acupunctuur is geen magie. Acupunctuur is ook niet het antwoord op elke kwaal. De moderne acupuncturist heeft ook een gedegen westerse medische opleiding gehad. Moderne acupunctuur staat ook niet tegenover de westerse medische wereld. Ze vullen elkaar aan.

Naar boven  |  Home  |  Disclaimer