Wat is TCM?

TCM is de Engelse afkorting van Traditionele Chinese Geneeskunde (Traditional Chinese Medicine).

Traditioneel

De Traditionele Chinese Geneeskunde is het resultaat van duizenden jaren strijd van het Chinese volk tegen ziekten. Door alles zeer nauwkeurig te observeren bereikten de oude meesters een hoge graad van kennis en bewustzijn over de mens, de natuur en over de relatie tussen beide. Daaruit ontwikkelden zij een zeer concreet geneeskundig systeem met een eigen fysiologie en diagnostiek en met eigen behandelmethoden. Met dat systeem is men in staat fysieke, psychische, emotionele, en voorouderlijke factoren en ook omgevingsfactoren met elkaar in verband te brengen. Dit maakt TCM tot uitgebreid en waardevol systeem, dat een grote bijdrage kan leveren aan de westerse gezondheidszorg.

Het boek "Huang Ti Nei Ching Su Wen" of "Huangdi Neijing" is hét standaardwerk voor TCM. Dit is een boekwerk in twee delen dat 2800 jaar voor Christus zou zijn geschreven door de Gele Keizer van het toenmalige China. Het heeft een status die vergelijkbaar is met die van werken van Hippocrates voor de westerse geneeskunde. De inhoud TCM-literatuur die later is geschreven is gebaseerd op de Huangdi Neijing.

In China heeft TCM verweven met de hele manier van leven. De sterke rechtspositie van TCM is zelfs in de grondwet vastgelegd.

Geneeskunde

In TCM zijn de Geneeskunde en de Chinese filosofie nauw met elkaar verweven. De symboliek van Yin en Yang en de vijf elementenleer vormen een centraal thema in de TCM. TCM gaat uit van het totaalbeeld van de mens en de eenheid van mens en natuur.

Alle mensen verschillen van elkaar in constitutie en hoe zij voedsel opnemen. Hierdoor verschillen de inwerkingen van invloeden van buitenaf en emoties per individu. Een ziekte kan dus bij verschillende mensen verschillende symptomen geven. Zelfs bij een en dezelfde persoon kunnen tijdens het ziekteverloop andere symptomen optreden.

De genezing wordt bevorderd door het versterken van de weerstand in het lichaam, het harmoniseren van Yin en Yang en het in evenwicht brengen van verstoorde energetische evenwichten.

In TCM spreekt men meestal van een syndroom in plaats van een ziekte (zie kader), maar om beter aan te sluiten op het normale spraakgebruik leest u op deze site meestal het woord ziekte. De behandelend therapeut gebruikt vier diagnostische methoden om te bepalen aan welk syndroom de cliënt lijdt. Deze methoden zijn:

Daarnaast vindt diagnose plaats op basis van "De acht principes" om de pathologische omstandigheden binnen het klachtenpatroon te kunnen vastleggen. TCM onderscheidt daarbij:

Evenwicht

In een gezonde toestand is de energie in de mens in evenwicht. Gezondeheidsklachten geven aan dat er een verstoring is in de natuurlijke balans. Meestal is het menselijk lichaam in staat deze balans weer te herstellen, maar soms heeft het daarbij hulp nodig. Dan kan het gebruik van acupunctuur uitkomst bieden.

TCM richt zich op het behandelen van de zieke in plaats van de klachten. Een klacht als hoofdpijn kan bij verschillende mensen ook verschillende oorzaken hebben met elk hun eigen klachtenpatroon. De therapeut moet het complete ziektebeeld overzien om de juiste behandeling toe te kunnen passen. Deze kijkt daarbij naar de mens, maar ook naar de omgeving waarvan hij deel uitmaakt.

Of we gezond zijn of juist niet, we kunnen lichaam, geest en omgeving niet los van elkaar zien. Deze gedachte wint ook in het Westen steeds meer terrein. Men ziet Traditionele Chinese Geneeskunde steeds meer als aanvulling op de Westerse geneeskunde in plaats van als complementaire geneeswijze.

De cliënt krijgt tijdens het consult veel persoonlijke aandacht. Intensief contact is belangrijk voor de genezing van de cliënt. Kwaliteit is daarbij belangrijker dan tijd. Dit geeft de behandelend therapeut veel voldoening. Acupunctuur wordt door patiënten gewaardeerd met een dikke 8!

Preventie

In het oude China werd de Genezer betaald voor zijn diensten als zijn patiënt geen klachten had over zijn gezondheid. Als de patiënt toch ziek werd had de genezer zijn werk niet goed gedaan en dan waren zijn diensten dus gratis.

Hierdoor heeft TCM zich ontwikkeld tot een geneeswijze met een grote nadruk op preventie. Men richtte zich vooral op het voorkomen van klachten. Volgens dit principe laten veel hooikoortspatiënten zich dan ook behandelen in de winterperiode, waardoor zij in het voorjaar klachtenvrij zijn.

Herstellend vermogen

Van nature is het lichaam in staat zichzelf te herstellen van verschillende aandoeningen. Volgens TCM-inzicht zeggen we dan dat het lichaam in staat is een verstoord evenwicht in een bepaalde mate zelf te herstellen.

Door de invloed van leeftijd, erfelijke factoren en leefomstandigheden is het herstellend vermogen voor ieder mens weer anders. Zo kan de een in gezondheid oud worden met een ongezonde levensstijl, terwijl zijn buurman met een gezonde levensstijl toch ziekelijk kan zijn. Bovendien zijn er aandoeningen waartegen zelfs het grootste herstellend vermogen ontoereikend is.

Naar boven  |  Home  |  Disclaimer