Het principe van Yin en Yang

In TCM draait het vooral om het onderhouden van balans of het herstellen ervan.

Niets van wat we om ons heen zien is altijd hetzelfde. In de natuur is alles voortdurend aan het veranderen. Er is een continue wisseling van dag en nacht, warmte en kou. Er zijn tijden van voor- en tegenspoed, tijden van gezondheid en ziekte net als tijden van armoe en rijkdom. Dit basispatroon is terug te vinden in alles wat er in de natuur gebeurt, in alles wat er met een mens gebeurt en in alles wat er gebeurt in de relatie tussen een mens en zijn omgeving.

Elke verandering wordt veroorzaakt door positieve en negatieve invloeden. Men spreekt van energierijke en ľarme perioden, van warmte en kou. Deze krachten zijn allemaal onderdeel van een ongrijpbare levenskracht, die Qi of Chi wordt genoemd. Of het nu gaat om levende of dode materie, alles is doordrenkt met Qi. Qi bestaat altijd uit twee delen, die symbolisch worden voorgesteld als Yin en Yang.

Yin staat voor het passieve en het donkere, terwijl Yang het actieve en het lichte is. Alles kan worden beschreven in termen van Yin en Yang aan de hand van enkele eenvoudige basisprincipes:

Monade

De Monade, het symbool van Yin en yang, maakt al deze basisprincipes zichtbaar.

In gezonde toestand is de energie in de mens in evenwicht. Yin en Yang zijn in balans. Een verstoring van de balans uit zich in gezondheidsklachten.

Elke tegenstelling kan symbolich worden vertaald in Yin en Yang. Met enkele afspraken voorkomt men verwarring. Zo vertegenwoordigt Yin de vrouwelijke kracht, donker, kou, vocht en zwelling. Yin staat voor passief en rustig. Daartegenover vertgenwoordigt Yang de mannelijke kracht, licht, warmte, droogte en samentrekking. Yang staat voor aggressief en stimulerend.

Omdat alles cyclisch verandert gaan Yin en Yang in elkaar over. Dit gaat geleidelijk en de overgangssituatie van Yin naar Yang stelt men voor als een overgang van oude Yin naar jonge Yang. Bij het verdere verloop van de cyclus gaat de inmiddels oud geworden Yang over in de jonge Yin.

De jonge Yin, oude Yin, jonge Yang en oude Yang bewegen zich rondom het centrum dat als de vijfde soort van energie wordt geteld.

Naar boven  |  Home  |  Disclaimer